Školské stavby

Aplikácia nových sedlových striech na ploché strechy, výmeny okien, zateplenie fasád a strešných plášťov, dispozičné zmeny.