Obytná zóna CENTRUM LC

Realizácia novej obytnej zóny rodinných domov v širšom centre mesta Lučenec v smere od kruhového objazdu na hranici s obytným celkom Rúbanisko I.
Lokalita patrí k najstarším častiam lučeneckej sústredenej výstavby. Stavenisko je v súčasnosti využívané ako dvor stavebnej spoločnosti PS - NOVOPS, a.s.
Navrhované stavby rodinných domov a naväzujúcej technickej vybavenosti sa logicky začleňujú do existujúcej zástavby, v ktorej dominujú objekty s funkciou bývania v rodinnných a bytových domoch s občianskou vybavenosťou. Nová obytná štvrť bude sprístupnená pre automobilovú, pešiu dopravu a cyklistov z obslužnej komunikácie na juhozápadnej strane časti obytnej zóny.
Viac informácií na webovej stránke projektu.