Bytové domy

Komplexné prestavby, nadstavby a rekonštrukcie bytových domov v rozsahu 10 až 42 bytových jednotiek. Zatepľovanie fasád, strešných plášťov a výmeny okien.