Pamiatkové objekty

Zásadné rekonštrukcie šiestich objektov od roku 2004 až do súčasnosti v úzkej spolupráci s príslušnými pamiatkovými úradmi, reštaurátormi a archeológmi.