Športové a rekreačné areály

Komplexné výstavby letných kúpalísk, realizácia tartanových atletických dráh a ihrísk s umelou trávou.